محاسبات عددیتعداد واحد: 2
نوع واحد: نظری
پیشنیاز: معادلات دیفرانسیل و برنامه نویسی کامپیوتر
سرفصل درس:

خطاها و اشتباهات - درون یابی و برون یابی - یافتن ریشه های معادلات با روش های مختلف - مشتق گیری و انتگرال گیری عددی - تفاوت های محدود - روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه 1 و 2 - عملیات روی ماتریس ها و تعیین مقادیر ویژه آنها - حل دستگاه های معادلات خطی و غیر خطی - روش حداقل مربعات.استاتیک


تعداد واحد: 3
نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ریاضیات 1 - فیزیک 1


سرفصل درس:
مروری بر کمیت ها - جبر برداری - قوانین نیوتن و سیستم آحاد - تعیین برآیند نیروهای هم جهت - قوانین تعادل - لنگریک نیرو حول یک خط و حول یک نقطه - ضرب داخلی و خارجی بردارها - زوج نیرو - برایند یک سیستم عمومی نیروها - تعیین نیروی معادل از سیستم نیروهای صفحه ای - سیستم نیروهای موازی - سیستم نیروهای عمومی - معادلات تعادل اجسام صلب و تعیین نیروهای تکیه گاهی - پیکره آزاد نیروها - شرایط تعادل استاتیکی - نامعینی استاتیک و قیود جزء.
سازه ها: خرپاها (مرکز جرم و مرکز هندسی یک جسم مرکب - اشکال مرکب و خطوط).
تیرها : (تعیین نیروهای داخلی - دیاگرام های نیروی برشی و ممان خمشی - روابط حاکم بین نیروی برشی و ممان خمشی و بار گسترده)
کابل ها: (تحت بارهای جانبی مجزا - بارهای گسترده (سهموی و زنجیره ای))
لینگرهای مساحت و حاصل ضرب اینرسی: (روش انتگرال گیری - قضیه انتقال محورهای موازی - سطح مرکب)
اصطکاک: (قوانین استکاک خشک - زاویه اصطکاک - گوه - -پیچ ها - یاتاقانها - دیسک ها - غلتشی - تسمه ای)
کار مجازی و روش انرژی: ( کار انجام شده توسط یک نیرو - تغییر مکان مجازی - کاربرد اصل کار مجازی در ماشین ها - انرژی پتانسیل - پایداری در موقعیت تعادل)
کتاب پیشنهادی:

Meriam J.L Engineering Mechanics - STATICS JOHN WILEY


نقشه برداری تکمیلی


نوع واحد : 2 واحد نظری - 1 واحد عملی

پیشنیاز: مساحی نقشه برداری


سرفصل درس:
نظری: سیستم های مختصات - تئوری خطاها - تصحیح و تعدیل خطاهای ترکیبی - آزمایش و تنظیم دستگاه های ترازیابی - آزمایش و تنظیم تئودولیت - اندازه گیری زاویه به طرق مختلف - فاصله یاب های تبدیل کننده - پلیگون بندی - محاسبه مختصات پلیگون - مثلث بندی - اندازه گیری شبکه مثلث بندی - محاسبه شبکه مثلث بندی - اندازه گیری ارتفاع به طریقه مثلثاتی - برداشت تاکتومتری با دستگاه های مختلف - تهیه نقشه توپوگرافیک - روش های تصحیح اراضی - محاسبه و پیاده کردن قوس ها - تهیه نیمرخ های طولی و عرضی - محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی - تفسیر عکس های هوایی: اندازه گیری ها در عکس های هوایی - اندازه گیری طول - ترمیم ترسیمی و اندازه گیری سمت - اندازه گیری سطح - اندازه گیری پارالاکس با دستگاه های مختلف - تهیه موزائیک عکس هوایی

عملی: مثلث بندی - تهیه نیمرخ های طولی و عرضی - تهیه نقشه توپوگرافیک(حداقل به ساخت 10 هکتار در اراضی دارای شیب و عوارض) - تعیین مسیر با شیب معین از روی نقشه توپوگرافی - پیاده کردن قوس - محاسبه حجم عملیات خاکی - تهیه طرح تسطیح.مکانیک سیالات


نوع واحد: نظری

تعداد واحد: 3

پیشنیاز: معادلات دیفرانسیل


سرفصل درس:
1- خواص سیالات: تعریف سیال - لزجت - محیط پیوسته - گاز کامل - مدول الاستیسیته - فشار بخار - کشش سطحی.
2- استاتیک سیالات: معادله اساسی استاتیک سیالات - واحدها و مقیاس های اندازه گیری فشار - مانومترها - نیروی فشاری بر روی سطوح مستغرق صاف و منحنی - نیروی شناوری - پایداری اجسام شناور و غوطه ور - تعادل نسبی مایعات.
3- جریان سیال و معادلات اساسی: مفاهیم سیستک و حجم کنترلی - معادله پیوستگی - معادله اویلر برای حرکت در طول یک خط جریان - معادله برنولی - برگشت پذیری - برگشت ناپذیری و افت ها - معادله انر ژی  در حالت دائم - ارتباط بین معادلات اویلر و روابط ترمودینامیکی - کاربرد معادله انرژی برای وضعیت های جریان سیال دائم - کاربرد معادله اندازه حرکت خطی - معادله گشتاور اندازه حرکت - ضریب انرژی جنبشی - ضریب کمیت حرکت.
4- تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی: همگن بودن ابعادی و نسبت های بدون بعد - ابعاد و واحدها - تئوری باکینگهام - بررسی پارامترهای بدون بعد.
5- اثرات لزجت: قوانین جریان آرام و متلاطم جریان دائم غیر قابل تراکم لایه ای بین صفحات موازی - جریان لایه ای در لوله ها - عدد رینولدز- توزیع سرعت - مفهوم لایه مرزی - مقاومت در برابر جریان - جریان در مسیر های منحنی الخط


استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع(مهندسی آب صنعتی شاهرود) بلامانع است
موضوعات مرتبط: اخبار و اطلاعات رشته
برچسب‌ها: سرفصل های محاسبات عددی , سرفصل های استاتیک , سرفصل های نقشه برداری 2 تکمیلی , سرفصل های مکانیک سیالات

به تاریخ : چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ | 11:3 | نوشته : محمد صادق ایرجی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.